EFT

Persoonsgerichte Experiëntiële psychotherapie

Wat is PE- psychotherapie

Ook wel clientgerichte psychotherapie genoemd, richt deze therapievorm zich op de ontwikkeling van de persoon. Het gaat vooral om de eigen talenten, kwaliteiten en mogelijkheden. Er is natuurlijk aandacht voor psychische klachten, maar ook aandacht voor zingeving en geluk.

Hoe werkt het

Uitgangspunt is dat mensen zelf het beste weten en voelen wat ze willen en bewuste keuzes kunnen maken. De therapeut helpt bij het bewust worden. En sluit aan bij de belevingswereld van de persoon, vanuit empathie en acceptatie. Vanuit deze therapie is een nieuwe vorm van therapie ontstaan: EFT.


EFT - Emotion Focussed Therapy

Wat doet EFT

EFT houdt zich in de eerste plaats bezig met onze emoties.

Emotie centraal in Emotion Focused Therapy

Uitgangspunt van EFT is dat alle psychologische problemen, emotionele problemen zijn. Een EFT-therapeut gaat aan het werk met die emoties.

EFT is voor veel cliënten geschikt

EFT is in principe geschikt voor iedereen die open staat voor psychologische behandeling. De therapie wordt immers precies afgestemd op de persoon van de cliënt. EFT wordt bijvoorbeeld ingezet voor cliënten met een depressie, psychotrauma, angst, identiteitsproblemen, hechtingsstoornissen. Voor rationele mensen kan het een geschikte benadering zijn omdat zij misschien juist vastlopen door een onderontwikkelde emotionele kant. Bij mensen die overspoeld worden door emoties zal de nadruk eerder liggen op emotieregulering. EFT kan zowel individueel worden ingezet als systemisch.

Effecten van deze twee therapievormen

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze therapievormen even effectief zijn als andere therapievormen. De meerwaarde kan zijn dat deze therapieën zich richten op de ontwikkeling en groei en niet op het bestrijden van klachten. Zodat de persoon zelf verandert en de kans op terugval vermindert.

In de periode 2015 heb ik de opleiding tot clientgerichte psychotherapeut afgerond en in de periode 2016 - 2018 heb ik EFT I en EFT II afgerond. En heb ik deze therapievormen geïntegreerd in mijn behandelingen.

Lidmaatschappen:

Lid van de Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) Lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) Lid van Vereniging van oplossingsgerichte professionals Nederland (VOPN) Lid van PsyZorg ZO-Brabant Lid van PsyZorg ZO-Brabant