Psycholoog met aandacht voor u

'Wie waagt die wint'

Het is voor velen een grote stap om de hulp van een psycholoog in te roepen. Niet iedereen heeft goede ervaringen of is bekend met hulpverleners, waardoor het vertrouwen ontbreekt dat psychologie kan helpen. Toch wil ik u uitnodigen om de sprong te wagen. Om te zorgen dat u 'wint'.

Specto betekent 'aandacht'

Aandacht voor u als persoon en uw unieke situatie. Dat is het beginpunt van waaruit wij samen doelen creëren, rekening houdend met de andere belangrijke relaties in uw leven. Doelen kunnen sterk uiteenlopen, zoals bijvoorbeeld: anders omgaan met frustraties en tegenslagen, beter communiceren met anderen, gelukkiger zijn, meer zelfvertrouwen hebben etc.

Gewenste therapierichting(en)

Als wij het doel hebben bepaald, kunnen wij de gewenste therapierichting(en) kiezen, met oog voor uw eigen hulpbronnen, talenten en sterke kanten. Dit kan zijn:

  • oplossingsgerichte therapie
  • relatie-therapie
  • cognitieve gedragstherapie
  • client-gerichte therapie
  • op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie
  • protocollaire behandelingen
  • EMDR
  • of een training

Regelmatig zal er met u overleg plaatsvinden of de gekozen manier en invulling voldoende bijdragen om de gestelde doelen te realiseren.

Lidmaatschappen:

Lid van de Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) Lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) Lid van Vereniging van oplossingsgerichte professionals Nederland (VOPN) Lid van PsyZorg ZO-Brabant Lid van PsyZorg ZO-Brabant
psycholoog

Tevreden cliënt

Ik heb de behandeling vanuit Asha als prettig, warm en betekenisvol ervaren. Waar het voor mij soms een brei in mijn hoofd kan zijn, biedt zij vanuit warmte, rust en expertise een 'overview' waardoor dingen samen vallen en meer behapbaar voelen.

Fleur uit Eindhoven


Visitatie en kwaliteitsstatuut

De praktijk heeft de kwaliteitsvisitatie van de beroepsvereniging LVVP in 2020 met positief resultaat doorlopen. Specto heeft ook een kwaliteitsstatuut. U vindt het statuut hier.

U kunt bij Specto terecht voor onder andere onderstaande klachten of vragen, binnen de zogenaamde Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). En ook binnen de zorgstraat GGZ.