Oplossingsgerichte therapie

De oplossingsgerichte therapie is een op de toekomst gerichte en doelgerichte therapievorm. Deze therapievorm is gericht op het richten van de aandacht op de positieve, gewenste verandering. Daarbij wordt aandacht besteed aan eigen sterke kanten en hulpbronnen die mensen kunnen gebruiken bij het behalen van hun doelen.

Lidmaatschappen:

Lid van de Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) Lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) Lid van PsyZorg ZO-Brabant Lid van PsyZorg ZO-Brabant