Tarieven

Vanaf 2014 worden consulten ondergebracht in een aantal 'behandel producten'.

  • Oriënterend gesprek en doorverwijzing naar de tweede lijn of terug verwijzing naar de huisarts (1-2 gesprekken).
  • Korte behandeling ( 294 minuten, ongeveer 4 gesprekken)
  • Middellange behandeling (495 minuten, ongeveer 7 gesprekken)
  • Intensieve behandeling (750 minuten, ongeveer 10 gesprekken)

Voor elk 'product' heeft de overheid een maximum aantal minuten bepaald met bijbehorend max. tarief. De declaratie vindt niet meer plaats per sessie, maar door middel van declaratie van de zogenoemde prestatie aan het eind van de behandeling. Deze prestatie (kort, middellang, intensief of transitie) bestaat uit de sessies, verslaglegging, e-mails/telefoontjes en eventuele andere activiteiten (zoals e-health en consultatie) die nodig zijn voor uw traject.

De indeling in prestaties gebeurt op basis van de zorgvraagzwaarte van de client. En wordt bij uw verzekeraar ingediend. Bij een contract van de psycholoog met de zorgverzekeraar bepaalt de zorgverzekeraar dat tarief. Bij geen contract met de zorgverzekeraar betaalt uzelf de rekening aan de psycholoog, en kunt u de rekening zelf indienen bij uw verzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de verzekeraar.

Afzeggen afspraken

Uw afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden voor 40,00 euro in rekening gebracht. Deze kosten krijgt u niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Afzeggen kan via de mail, telefoon/voicemail, SMS of app.

Veranderingen vanaf 2014 in de geestelijke gezondheid zorg.

Wanneer u psychische klachten heeft, gaat u naar uw huisarts. Samen met hem/haar wordt gekeken welke behandeling het beste bij u past.

Het kan zijn dat u een aantal gesprekken heeft met uw huisarts of zijn/haar praktijkondersteuner. Ook kan het zijn dat de huisarts u doorstuurt naar de psycholoog. Een verwijsbrief is dan nodig, met een diagnose. Dat noemen wij vanaf 2014: generalistische basis GGZ (voorheen eerstelijnspsycholoog).

In het geval dat uw klachten ernstiger zijn wordt u doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ (voorheen tweede lijn psychologische hulpverlening).

Lidmaatschappen:

Lid van de Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) Lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) Lid van Vereniging van oplossingsgerichte professionals Nederland (VOPN) Lid van PsyZorg ZO-Brabant Lid van PsyZorg ZO-Brabant
specto psychologenpraktijk