Verplicht eigen risico

De meeste behandelingen worden vergoed vanuit uw basisverzekering. In voorgaande jaren betaalde u een eigen bijdrage, vanaf 2014 niet meer. Wel geldt het wettelijke eigen risico van € 385,- tenzij u zelf vrijwillig voor een hoger eigen risico gekozen heeft. In 2018 is bepaald dat het verplichte eigen risico tot 2022 maximaal € 385,- zal blijven.

De behandelingen die niet vergoed worden vanuit de basis verzekering vanaf 2014.

Een aantal klachten wordt niet meer vergoed vanaf 2014. Dat zijn onder andere klachten die te maken hebben met werk, relatie, rouw en de zgn. aanpassing stoornissen. U kunt wel de hulp van de psycholoog inschakelen, maar u moet de rekening dan zelf betalen. Bij sommige verzekeraars kunt u dan een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekering.

Let op:

Indien uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekering worden de gesprekken vergoed, en wordt de rekening rechtstreeks naar uw verzekeraar gestuurd. Indien uw psycholoog GEEN contract heeft met uw verzekeraar dan krijgt u zelf aan het einde van de behandeling de rekening, die u eerst zelf moet betalen aan de psycholoog, en die u kunt indienen bij uw zorgverzekering. U krijgt dan een deel vergoed. Vraag ernaar bij uw zorgverzekering en psycholoog.

Bij twijfel:

Bij vragen kunt u terecht bij uw huisarts, de psycholoog en uw zorgverzekering.

Lidmaatschappen:

Lid van de Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) Lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) Lid van Vereniging van oplossingsgerichte professionals Nederland (VOPN) Lid van PsyZorg ZO-Brabant Lid van PsyZorg ZO-Brabant