Wachttijd

De wachttijd is op dit moment 10-12 weken. De genoemde wachttijd is een gemiddelde en kan variëren. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. Neem contact op met Specto voor de stand van zaken. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Voor meer informatie kunt u terecht bij de factsheet van de NZa.

Samenwerking

Er is verder een samenwerkingsovereenkomst met collega's in de buurt en we proberen samen de wachttijden zo kort mogelijk te houden. En indien wenselijk kunt u bij mijn afwezigheid, gedurende ziekte en vakantie, bij een van hen terecht. Ook wordt er samengewerkt met huisartsen, praktijkondersteuners, psychiaters, fysiotherapeuten, haptonomen, osteopaten, muziektherapeuten en kindertherapeuten. In geval van crisis gedurende de avond/nacht/weekend of als ik niet werkzaam ben, kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.

Voor andere klachten, problemen of vragen, kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.

Ik ben beschikbaar op maandagochtend en avond, dinsdag en donderdag.

Lidmaatschappen:

Lid van de Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) Lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) Lid van Vereniging van oplossingsgerichte professionals Nederland (VOPN) Lid van PsyZorg ZO-Brabant
specto psychologenpraktijk