Werkwijze psychologische hulp

Specto Psychologenpraktijk wil zoveel mogelijk aansluiten bij de wens van de cliënt en hem of haar die hulp geven die het best bij hem of haar en dat probleem past.Als u contact opneemt met de praktijk, zullen enkele gegeven worden gevraagd en zal een aanmeldformulier worden opgestuurd. En u wordt geïnformeerd over de wachttijd.

Zodra er een nieuwe plek ontstaat nodig ik u uit voor een intakegesprek, waarna de behandeling aansluitend kan starten.

Het is belangrijk dat u een verwijsbrief haalt bij de huisarts

waarin staat dat u bent verwezen naar de psycholoog, om de kosten vergoed te krijgen. De huisarts zal meestal al met u onderzoeken of er sprake is van een diagnose op het gebied van de psychische klachten. Indien dit het geval is dan zal de huisarts u doorverwijzen naar de psycholoog. U neemt vervolgens zelf contact op met de psycholoog via de website (via het kopje ‘contact’), telefoon of e-mail. De psycholoog werkt samen met u, op een praktische manier, aan verlichting van uw klachten. De behandeling is meestal kortdurend en oplossingsgericht, en sluit zoveel mogelijk aan bij uw hulpvraag.

Diagnostiek / onderzoek van de klachten

In het eerste gesprek zal de psycholoog proberen om samen met u een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten, wie u als persoon bent en wat uw levensomstandigheden zijn. Dit is het zogenaamde intake gesprek. Na het intake gesprek wordt een behandelplan gemaakt en wordt deze vervolgens met u besproken.

Ik ben beschikbaar voor volwassenen, dagelijks tot 13.00 uur en op de maandagavond.

Lidmaatschappen:

Lid van de Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) Lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) Lid van PsyZorg ZO-Brabant Lid van PsyZorg ZO-Brabant
psycholoog

Tevreden cliënt

“Asha wist vanaf het eerst moment met haar rust en vriendelijke uitstraling mij op mijn gemak te stellen. Mijn intuïtie zei me dat ik alles wat ik dacht met haar kon delen, omdat zij nooit zou denken dat wat ik vertelde gek of stom zou zijn. En na dat eerste gesprek is dit altijd gebleven. Ik had meer tijd nodig om zaken te verwerken en zelf vaardiger te worden.

Ik ben dan ook drie jaar lang bij Asha in de praktijk mogen komen. Ik heb me altijd door haar begrepen gevoeld. Zij wist woorden te geven aan zaken die ik soms niet onder woorden kon brengen. Wat ontzettend fijn was. Haar open vragen hebben me aan het denken gezet, haar relativerende opmerkingen zorgde ervoor dat ik naast gevoelsmatig ook weer rationeel naar zaken kon kijken en zij ging altijd uit van het positieve en de kwaliteiten van mij. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid.

Ik ben Asha dankbaar voor alles wat ze voor mij heeft betekend, ze is een professionele psychologe die ik een ieder zou aanraden.”

Mw. J. uit Valkenswaard